ISK-Teknik | Eylül-Ekim 2020 | Sayı: 83

Abone formu TL. Toplam abone bedel n aşağıda şaretled ğ m banka hesabınıza havale ett m. Havale fotokop s n adres n ze gönder yorum. Yapı Kred Bankası Acıbadem Şubes - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şt . hesabı IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26 Türk ye İş Bankası Koşuyolu Şubes - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şt . hesabı IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01 Garant Bankası Acıbadem Şubes - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şt . hesabı IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78 V sa Eurocard/Mastercard Kart no: Son kullanma tar h : Güvenl k no: Lütfen faturayı V.D. no’lu hesaba kes n z. Tar h: İmza: K ş n n/Kuruluşun adı İş ünvanı Sektör Adres Posta kodu ABONE SERVİSİ Tel. : (0216) 327 80 10 Faks : (0216) 327 79 25 abone@dogayay n.com Kamu Özel Faal yet alanı Telefon Faks e-Posta TL. Toplam abone bedel n aşağıda şaretled ğ m kred kartından çek n z. Yukarıda şaretled ğ m derg ye/derg lere abone olmak st yorum. Derg ler m z n abonel ğ n herhang b r nedenden dolayı sürdürmek stemeyen okurların 4077 sayılı Tüket c y Koruma Kanunu’nun 11/A maddes nde tanımlanan koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Gec kmelerde derg m z arayınız. Dergi Aboneliği Öğrencilere % 50 İndirimlidir E-Bültenlerimize üye olun, güncel haberler e-posta adresinize gelsin. TESİSAT MARKET (12 Sayı) Tes sat sektörünün ürün pazarlama derg s Basılı Dergi / 180 TL Dijital Dergi / 90 TL HVAC&r TURKEY ISK sektörünün yurtdışına yönel k tek derg s Yılda b r kez çıkar Yayın d l : İng l zce Örnek Sayı İst yorum YENİ ENERJİ (6 Sayı) Yen leneb l r enerj teknoloj ler derg s Basılı Dergi / 90 TL Dijital Dergi / 45 TL YEN‹LENEB‹L‹RENERJ‹TEKNOLOJ‹LER‹ İki ayda bir yayınlanır • Kasım - Aralık 2019 • Yıl: 12 • Sayı: 73 • 16 TL • ISSN 1307-9212 • www.yenienerji.com YENİENERJİDERGİSİ www.yenienerji.com Kasım-Aralık2019Sayı:73 TEKNİK KüreselRüzgarAtlasıValidasyonu: TürkiyeÖrneği www.asronsigorta.com.tr FUAR ECOMONDOveKeyEnergy Fuarları ileYeşilEkonomi endüstrileri İtalya’da birarayageldi T PROJE "Türkiye'deYenilenebilirEnerjiyleSanayiGelişimi,Ticaret Fırsatlarıve İnovasyon"çalışmasıkamuoyu ilepaylaşıldı Ekonomi içinyeşil ışık: YenilenebilirEnerji DoğaSektörelYayınGrubu Tel: (0216)3278010 Faks: (0216)3277925 www.dogayayn.com İletişimDanışmanlığı DijitalPazarlama İçerikÜretimi E-BültenHazırlıkveServisi SosyalMedyaYönetimi WebSiteHazırlıkveYönetimi KreatifGörselTasarım EtkinlikProjelendirmeveYönetimi B2BHalkla İlişkiler VeKurumaÖzelPazarlama İletişimiProjeleri Pazarlama İletişiminde360 o Hizmet ISSN1306-9721 FİYATI:12TLYIL:12SAYI:78 www.iskteknik.com KASIM-ARALIK 2019 78 Isıtma,Soğutma, Klima ve HavalandırmaEkipmanlarının Montaj, Servis ve Uygulama TekniğiDergisi DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU Bilgi İpucu PüfNoktası Bilgi JeneratörSistemlerinde BakımNasılYapılır? KestirimciBakımve Önemi SuDeposuTemizlik veDezenfektesi IoTUygulamalarının İklimlendirmeSektörü Vizyonu -3.Bölüm TesisatveYapıSektöründe SıradışıFiyatlar İnternette AskıveBağlantıElemanları •Sismik&TitreşimYalıtımı •Akustik • İşGüvenliği •ProfesyonelElAletleri Destekhattı (212)2742626 Üstelik1.000adet KlipsliDübelsiparişiver. Hediyeşarjlıtornavidakazan. KLİPSLİ DÜBEL CS36BST %66 indirimli MutluYıllar... BİLİŞİM AKDENİZBİLİŞİMZİRVESİ’NDE VERİGÜVENLİĞİNDEYAPAYZEKÂNIN ÖNEMİNEDİKKATÇEKİLDİ FUAR ECOMONDOVEKEYENERGYFUARLARI İLEYEŞİLEKONOMİENDÜSTRİLERİ İTALYA’DABİRARAYAGELDİ ÇALIŞTAY OLASI İSTANBULDEPREMİ, DEPREMÇALIŞTAYI’NDA MASAYAYATIRILDI İKİ AYDA BİR YAYINLANIR • KASIM-ARALIK 2019 • YIL: 12 • SAYI: 84 • 16 TL • ISSN 1306-5343 • www.ebelediye.info RÖPORTAJ MutluYıllar... “Doğrutüketim vedoğruşekilde ayrıştırma konusunda davranış dönüşümü yaratıyoruz” ÇöpüneSahipÇıkVakfıGenel MüdürüEmrahBilge AYDABİRYAYIMLANIR •ARALIK2019 •YIL:23 •SAYI:251 •13TL. • ISSN:1302-8073 •www.tesisatmarket.com Y a hayatınızdaki tüm cihazlar internete bağlanabilseydi?Sadecebilgisayarlar ve akıllı telefonlar değil, her şey: Saatler, hoparlörler, ışıklar,kapı zilleri,kameralar,pen- cereler,panjurlar, sıcak su ısıtıcıları, ev aletleri, mutfakeşyaları,devamını sizgetirin.Bucihazlar birbiri ile ve sizinle iletişim kurabilir, size bilgi gönderebilirvekomutlarınızıalabilse?Bubilim kurgu değil;Nesnelerin İnterneti (IoT) ile ev otomasyonunun ve akıllı evlerin bileşeni olan birdünya bu. Akıllı bir ev, aydınlatma ve ısıtma gibi fonksi- yonlarıyerinegetirencihazve sistemlerinuzak- tan izlenmesini ve yönetilmesini sağlamak için internetebağlı cihazlarkullananbir tesistir.Bu anlamdaakıllıbirev,ev sahiplerine;evlerininve ev aletlerininbirçoğunun asgarifiziksel çabayla tam kontrolünü sunar. Akıllıev sistemleri,özellikle sononyıldayaşam konforunu ve kalitesini artırırken büyük bir popülerlik de elde etti.Akıllı ev sistemlerinin çoğuakıllı telefonlarvemikrodenetleyiciler tara- fından kontrol edilir.Kablosuz iletişim teknik- lerini kullanarak eve dair fonksiyonları kontrol etmek ve izlemek için bir akıllı telefon uygula- ması kullanılır.Ev otomasyon ağları, cihazları iki yollabağlar.En yaygınbağlantıprotokolleri Bluetooth ve Z-dalgasıdır.Tüm ev gereçleri- nin ağ’a bağlanabilmeleri içinAlexa veGoogle Homegibiuygulamalarauyumluolmasıgerekir. Halihazırdayaşamımızınpekçokalanınıkapla- yanbu “akıllı”teknolojiler,önümüzdeki süreçte dehayatımızdaki varlığınıgüçlendireceğeben- ziyor.Bu sistem ve teknolojilerle evin içindeki tüm koşulları uzaktan erişerek ayarlayabilmek mümkün. Ev içindeki insan sayısına ya da insanların oturdukları yere göre üfleme hare- ketlerini ayarlayan klimalar, siz eve varmadan çamaşırlarınızı,bulaşıklarınızıyıkayıpbitirmeyi hedefleyen beyaz eşyalar, siz evde yokken açık bıraktığınız ve işinibitirdikten sonrakendi şarj istasyonuna park edip bataryasını ile kendisi dolduran süpürgeniz, sizi tanıyan ve eve yak- laştığınızda kapınızın kilidini açan akıllı kilit sistemlerigibi teknolojilerartık sıradanlaşmaya başladı bile…Bunlara ek olarak zamanımızda artık cihazlar, genel kullanım alışkanlıklarınızı “öğrenebiliyor”, bu sayede de kendisini sizin standart alışkanlıklarınız doğrultusunda oto- matikmanprogramlayabiliyor. Akıllı sistemler,akıllı ev teknolojileri vekonfor kabuğunun dışına taşıyor ve enerji verimliliği, su verimliliği, üretimde verimlilik ve zaman tasarrufu gibi çok sayıda faydayı da üretiyorlar. Tarım alanlarında akıllı sulama sistemleri ile hem enerjiden hem de su tüketiminden ciddi oranda tasarruf etmekmümkün (Bu konunun ayrıntılarıbu sayımızdayeralıyor).Birbirleri ile iletişim haline olan çok sayıda cihaz sayesinde cihazlarınarızalanmaoranlarıdahergeçengün azalıyor.Artık tüm sistemi tamamen kontrol altında tutan otomasyon cihazları ile hiçbir makinearızalanmadan,arızalanma ihtimalinden haberdar olabiliyor ve tedbirinizi alabiliyorsu- nuz.Yangın önleme sistemlerinizi, siz yokken evinizde yada iş yerinizdeherhangibirduman ya da yangın durumu olursa, size SMS ya da e-posta gönderebilecek şekilde ayarlayabiliyor- sunuz.Tüm bunların komut aldığı tablet ve telefonlarımız iseolmazsaolmazlarımızarasında çoktan yerini aldı bile. Her şey kulağa hoş geliyor, ancak her zaman internetebağlıcihazlarındünyanınheryerindeki kötü niyetli korsanların saldırısına açık olduğu unutulmamalı.Zaten2019-2025 yılları arasın- dakidönemdeakıllıevuygulamalarıvegereçleri pazarının %32’lik büyüme beklentisinin çok daha yukarılara çıkmasını engelleyen en büyük tedirginlik konusuda bu. Öte yandan akıllı teknolojilerindünyakaynak- larını daha doğru kullanımını sağlayan enerji ve su verimliliği sunan,havayıdaha azkirleten, çevre dostu kısımlarının da kullanımının daha da yaygınlaşması gerekiyor. “Geleceğin tekno- lojileri” kavramı heyecan yaratsa da öncelikle yaşanabilir bir “geleceğe” ihtiyacımız olduğu unutulmamalı.Ohalde alkışlar; “yaşanabilir ve sürdürülebilirbirdünyayımümkünkılan”akıllı teknolojilere… Mutlu seneler… TM GökçenParlarÜnal GenelYayınYönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com “AkıllıCihaz”Devri… Tesisat veYapıSektöründe Sıradışı Fiyatlar İnternette AskıveBağlantıElemanları •Sismik&TitreşimYalıtımı Akustik • İşGüvenliği •ProfesyonelElAletleri Destekhattı (212)2742626 KLİPSLİ DÜBEL %66 indirimli Üstelik1.000adet KlipsliDübelsiparişiver. Hediyeşarjlıtornavidakazan. CS36BST Mutlu Yıllar... ISK TEKNİK (6 Sayı) Montaj, serv s ve uygulama tekn ğ derg s Basılı Dergi / 90 TL Dijital Dergi / 45 TL E-BELEDİYE (6 Sayı) Yerel yönet mlerde yen yaklaşımların derg s Basılı Dergi / 90 TL Dijital Dergi / 45 TL TERMODİNAMİK (12 Sayı) ISK sektörünün en çok okunan derg s Basılı Dergi / 180 TL Dijital Dergi / 90 TL

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==